Vil du søke SPENN?

Vil du søke SPENN?

Nå er søknadsportalen til SPENN åpnet, og i denne runden kan det søkes støtte til både nye produksjoner og til tilrettelegging eller gjenopptakelse.
Høsten er i gang

Høsten er i gang

Høstsemesteret er i gang, vi er tilbake på kontoret og her kan du lese litt om hva vi jobber med om dagen.