– Scenekunstbruket er en aktør som bidrar til å oppnå Aps mål i kulturpolitikken: at alle skal ha tilgang til gode kulturopplevelser uavhengig av alder, bosted og lommebok.15 mill ekstra til Scenekunstbruket i Arbeiderpartiets alternative budsjett

Scenekunstbruket gir barn og unge scenekunst av høy kvalitet, landet rundt. Det ønsker vi å satse på og heie frem. Med økte midler kan scenekunstbruket gjøre mer, og derfor er det naturlig for oss å vise vår anerkjennelse og støtte ved å foreslå 15 mill mer i statsbudsjettet, sier Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Midler direkte til scenekunst

Daglig leder i Scenekunstbruket, Ådne Sekkelsten, er glad for at Ap har sett Scenekunstbrukets arbeid og utviklingspotensiale i sitt budsjett. – Dette er en stor anerkjennelse av arbeidet vi gjør med å utvikle scenekunsten for de unge, både når det gjelder kunst- og fagutvikling, de unges medvirkning, demokratisering og vår landsdekkende formidling, forteller daglig leder Ådne Sekkelsten. – Med en slik økning ville scenekunstfeltet virkelig fått det løftet det så sårt trenger, og flere barn og ungdom over hele landet ville fått oppleve betydelig mer teater og dans.15 mill ekstra til Scenekunstbruket i Arbeiderpartiets alternative budsjett 1

Scenekunstbruket er en effektiv institusjon som sørger for at midlene kommer feltet til gode, med et godt nettverk både i inn- og utland for å formidle scenekunsten som produseres. – Med en nesten dobling av støtten kunne vi ha økt produksjonsmidlene til ny, norsk scenekunst som vi lyser ut gjennom SPENN, hatt mer ressurser til kompetanseheving og formidling, for eksempel slik vi gjør med EU-prosjektene våre PUSH og TEEN, samt utviklet vår årlige festival Showbox videre, utdyper Sekkelsten. – Dette kommer hele feltet til gode.

Størstedelen av Scenekunstbrukets midler går direkte ut til feltet, i produksjonsstøtte gjennom SPENN, og refusjon av deler av utgiftene våre medlemsfylker har på scenekunst for det unge publikumet. Dette sørger for at det produseres mye ny scenekunst for målgruppen i Norge, og at etterspørselen er høy.

Kompetanseheving og kunstnerutvikling

Scenekunstbruket er et ressurssenter som jobber for kompetanseheving av hele feltet gjennom rådgiving, samt kunstnerutvikling. Vi har gjennom mange år jobbet med kvalitet i forvaltning av vårt repertoar og vår festival Showbox er en viktig arena for hele feltet. Med EU-prosjektene PUSH+ og TEEN sørger vi for at både scenekunstnere som jobber med det unge pubilkumet i Norge, og det unge publikumet selv får en unik mulighet til å videreutvikle seg og få impulser fra andre scenekunstmiljøer i Europa. Showbox er arena for begge prosjektene, og er en viktig møteplass for scenekunstfeltet i Norge, og også svært attraktiv internasjonalt.

Med økte midler kan Scenekunstbruket intensivere dette arbeidet, samt se på mulige løsninger for også andre deler av det performative kunstfeltet.