Klokken 13.00 1. september lukket søknadsportalen til SPENN seg, og det har kommet inn 126 søknader, med samlet søknadssum på over 13 millioner.

I denne runden kunne man søke både støtte til ny produksjon, og til tilrettelegging eller gjenopptakelse.