I fjor startet vi et samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Troms og Finnmark om unge kurator-workshoper. De ønsket større elevmedvirkning på utvelgelsen av repertoaret som skal turnere i Den kulturelle skolesekken i fylket, og henvendte seg til oss om vi hadde noen tips.

I EU-prosjektet TEEN var dette nettopp en av tingene vi arbeidet med, og som vi utviklet et verktøy for å gjennomføre, en “co-programming workshop”.

Målet med workshopen var at det skulle være gøy, man trengte ikke store forkunnskaper om scenekunst eller kunst, alle kunne delta på like premisser selv selv om det varierte hvordan ungdommene likte å uttrykke seg, og ikke minst skulle det være en reell prosess.

Med denne metodikken kan man skape konsensus mellom barn og ungdom, lærere og arrangører. På forhånd har deltakerne sett et gitt antall forestillinger eller kunstproduksjoner, minimum tre, og alle må følge de samme reglene; både unge og voksne. I løpet av 2 timer jobber man sammen i ulik øvelser, både fysiske, verbale og skriftlige og man avgir stemmene sine digitalt.

I fjor ble workshopen gjennomført med to klasser på mellomtrinnet, i scenekunst og musikk. I år ønsket DKS Troms og Finnmark å teste ut metodikken på andre kunstformer også, og film og visuell kunst ble lagt til. Det var også større spenn i alderen på klassene som deltok, fra mellomtrinn og opp til videregående, samt størrelse på gruppene.

Tilbakemeldingene har vært gode, både fra lærere og elever, og alle føler de får jobbet med utvelgelsen på en god måte.

  • Er du interessert i å vite mer? Ta kontakt med oss, og les også om metodikken på TEENTheatrenetwork.eu.
  • Kan du være interessert i å gjennomføre en slik workshop? Ta kontakt, vi samarbeider gjerne.