Vi har fått noen henvendelser om hva som skjer dersom turneer blir avlyst på grunn av coronaviruset. Vi er i dialog med blant andre Kulturtanken om dette, og CREO har lagt ut en uttalelse som gir nyttig informasjon.

  • CREO: Korona og avlysninger
  • Vi oppfordrer alle fylkene til å håndtere avlysninger på samme måte som Den kulturelle skolesekken Viken, og dekke utøvernes avtalte honorar i perioden med avlyste turneer: DKS Viken og Koronavirus. Flere fylker følger samme praksis.
  • Kulturtanken forteller at samtlige fylkeskommuner bekrefter at avlyste DKS-turneer honoreres i henhold til inngåtte avtaler. Les mer her.
  • Kulturtanken vil akseptere rapportering på bruk av spillemidler til kostnader til planlagt aktivitet som ikke er gjennomført på grunn av korona: Kulturtanken.
  • CREO ber om tiltak for å avhjelpe situasjonen med Koronaviruset – brev 2 til departementet.

Har kompaniet ditt fått turneen avlyst? Da vil vi at du tar kontakt på post@scenekunstbruket.no.