Barn og krig, matematikkens tilstedeværelse i tingene rundt oss, dystopisk
fremtidsfabel og fortryllende ballett er bare fire av i alt 20 produksjoner
som har fått tildelt midler gjennom Scenekunstbrukets støtteordning SPENN.NO

Høstens tildelingsrunde  hadde 3 millioner til disposisjon. Det ble behandlet
99 søknader med en totalt søknadssum på nesten 18 millioner, så det viser at
det er et stort ønske om å produsere forestillinger for barn og unge. Denne
søknadsrunden viste en økning innen sjangeren figurteater og musikkteater,
men mest dominerende er fortsatt teater og dans. Tematisk i denne
søknadsrunden var det noen hovedlinjer som kan nevnes: politikk, psykisk
helse, fremtiden og teater basert på ulike barnebøker, eksempelvis Bø og Bæ
oversatt til norsk av Ragnar Hovland. Av de 3 millionene ble det også avsatt
noe midler til gjenopptakelse og tilrettelegging for allerede eksisterende
produksjoner.

For tildelingslisten, se her spenn.no