Tilrettelegging/gjenopptakelse:
Søker Forestilling Sjanger Tildelt
Ann Sam Bell Jordbær Teater 25 000
Hafnor/Erichsen Never AFK (Away From Keyboard) Teater 20 000
Hege Haagenrud produksjoner Barnehviskerne Dans 50 000
Kanon produksjoner Kysset Teater 25 000
Kattas figurteater Nyfødt Andersen og Rampegutt Figur 30 000
Mamelukk Livmødre Dans 40 000
Pharo produksjoner Testløpet Teater 35 000
Rebekka/Huy Goodbye Kitty Ulike genre 30 000
Sarah Camille Bandi Ulike genre 15 000
Antall søknader 29
Totalt søkt beløp kr. 1 553 662
Antall innvilget 9
Totalt innvilget kr. 270 000