TILDELING RUNDE 2014 A

SØKER PROSJEKT GENRE TILDELT
Katma Bakeriet Dans 30000
Hildur Kristinsdottir Til fyret Teater 40000
K.B.Lindeberg Produksjoner Julie + Romeo Teater 45000
Therese Slob I will Never Fix you, again… Dans 35000
Jenny Svensson Graceland Dans 50000
Antall søknader: 16
Antall innvilget: 5
Totalt søkt beløp: 1.271 509
Totalt innvilget: 200 000