Innen 12. mars kl 13.00 kan du søke om SPENN til tilrettelegging eller gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné.

Gjør deg kjent med SPENN sine retningslinjer ved søknad om, og tildeling av midler i god tid før du søker. SPENN aksepterer kun søknader via vårt elektroniske søknadsskjema (skjemaet har lagringsfunksjon). Det er ikke anledning til å ettersende informasjon.

Søknaden skal være kunstnerisk begrunnet og bør reflektere over barn og unge som mottakere av scenekunst. Det er en forutsetning at produksjonen kan sendes ut på turné bl.a. innenfor Den kulturelle skolesekken og dette må gjenspeiles i søknaden.

Vi er tilgjengelig for hjelp mandag til fredag fra kl. 10-14, enten pr. tlf. 22 42 58 10 eller e-post: post@spenn.no når det gjelder søknader.