Fredag 24. november er endelig de nye nettsidene til Scenekunstbruket klare. Resultatet ser du her!

Aktiviteten i Scenekunstbruket er omfattende. Vi skal, med en meget beskjeden administrasjonstørrelse, kunne betjene arrangører og scenekunstnere over hele landet for best mulig å finne frem til produksjoner for turné. Våre nye nettsider vil forhåpentligvis gi oss alle et bedre verktøy enn tidligere. Her finner du oversikt  over det som til enhver tid ligger inne i vårt repertoar, i tillegg har vi nå gjort det mulig for alle å se hvilke forestillinger som gjennom historien har vært i vårt repertoar. Dette finner du i arkivet under repertoar.

Nå kan du også følge de frie sceniske gruppenes forestillinger på turné. Det vil si, i det øyeblikk det er lagt en turné med en av våre forestillinger, vil turnéruten kunne sees under turneer.

Som tidligere, kan du også finne Scenekunstbrukets statistikk over antall spilte forestillinger i Norge. Dette er Norges mest omfattende statistikk over aktiviteten på det frie profesjonelle feltet.

Sidene er fortsatt under utvikling, og vi tar gjerne imot innspill på ting du savner eller lignende.