Alle ansatte i Scenekunstbruket har hjemmekontor fremover. Vi arbeider som før og fortsetter å se på hvordan vi kan få til løsninger for kompanier og scenekunstnere som har fått turneen avlyst. Vi er tilgjengelige på både telefon og mail, men med alle skoler og barnehager stengt i Oslo vil vi nok ikke alltid kunne svare like raskt, spesielt ikke på telefon.

I mellomtiden oppfordrer vi til å være solidariske med alle de i samfunnet vårt som jobber i helsevesenet og andre funksjoner vi er avhengig av, og som vi er avhengige av at ikke blir syke, samt med alle dem som ikke vil tåle sykdom like godt som oss selv.