Teaterforestilling, konsert og fest samtidig!

Dette er en fargerik og grensesprengende festforestilling for barn. Både en avskjedsfest og en velkomstfest. For når du sier farvel til noe, sier du samtidig velkommen til noe annet. Velkommen til å se verden litt på nytt!Hvem vil du være om du kan velge helt selv? Kan du vri og vende på verden sånn som du kjenner den, og dytte på rammene som forteller deg hvordan du «må» være?Barn og ungdom har fortalt om hvem de vil være og hvem de vil bli, om forbilder og Hello Kitty, om rosa og blått, om hva som er normalt og unormalt. Det har blitt til forestillingen Goodbye Kitty.

Goodbye Kitty! Hello Kitty! Ha det! Farvel! Goodbye! – til normal og unormal, til alt vi må, skal og burde være. Hello til den nye fremtiden! Bli med på å feire at du kan være akkurat som du vil!   

En samproduksjon mellom Rebekka/Huy og Barneteatret Vårt.

Støttet av: Norsk Kulturråd, Spenn.no, Fond for utøvende kunstnere, Fond for lyd og bilde, Dramatikkens hus og Fond for Frilansere.

Rakel Nystabakk
Utøver

Magnus Myhr
Utøver

Lars August Jørgensen
Utøver

Ellen Andreasen
Utøver

Kjersti Aas Stenby
Utøver

Rebekka Nystabakk
Annet

Huy Le Vo
Annet

Magnus Myhr
Utøver

Rakel Nystabakk
Utøver

Lars August Jørgensen
Utøver

Ellen Andreasen
Utøver

Kjersti Aas Stenby
Utøver

Grunnpris A
28 470

Grunnpris B
28 730

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
5

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Rebekka eller Huy
rebekkahuy@gmail.com
+46725810416