Pappa hadde hjernemaskiner for å omprogrammere hjernen. Rare, digre lysmaskiner som sendte ut blinkende farget terapeutisk lys. Pappa var fantastisk, han var både psykiater og gal!En teaterforestilling som iscenesetter et menneskes behov for å snakke om de erfaringer som preger en som har vokst opp med en mor eller en far som er psykisk syk. Forestillingen er dokumentarisk, og det publikum presenteres for er hentet fra virkeligheten. Historiene som fortelles er hentet fra egne erfaringer med å vokse opp med en far som var psykisk syk.I dagens samfunn bruker vi ikke lenger begrepet galskap om psykiske lidelser, men kaller det gjerne angst, schizofreni, depresjon eller bipolaritet. Bevisste mennesker som vi er, har vi lært oss å bruke dette begrepsapparatet i dagligtalen uten at dette nødvendigvis gir oss noen større innsikt i hvordan det føles å leve med disse diagnosene.Flaatenbjørk kompani mener bevisstgjøringen rundt psykiske lidelser har en fallgruve, nemlig sykeliggjøringen, og redselen for å at “jeg selv” er som “dem”. I virkeligheten er psykiske lidelser en del av livet og ikke noe annet enn normalen. Diagnosene er gode redskaper for helsevesenet, men de er kanskje ikke like godt egnet i den mellommenneskelige samtalen. Kan en unyansert tilnærming til diagnoser bidra til å innskrenke samtalen rundt psykiske lidelser?Gjør vår diagnosebevissthet det egentlig lettere for oss å snakke om vår egen psykiske helse? Hvordan skal man egentlig forholde seg til psykisk sykdom, og hvordan kan barn oppleve det når en foreldre får en diagnose?

Maks kapasitet:
175

Elektriske krav:
32 amp / 2 x 16 amp

Varighet:
55

Opprigg:
120

Nedrigg:
60

Scene dimensjoner:
Bredde: 7. Dybde: 9

Antall teater teknikere som kreves:
6

Jarl Flaaten Bjørk
Annet

Kristjan Belgau
Annet

Carl Jørn Johansen
Annet

Kenneth Homstad
Annet

Anders Rummelhoff
Annet

Lena Thorsmæhlum
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
4

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Jarl Flaaten Bjørk
jarl@flaatenbjork.no
*