I denne danseforestilling fortsetter Landing sin undersøkelse av skolen som sted, og barn som målgruppe. Felt har elevenes skolehverdag som utgangspunkt, og foregår i klasserommet, gangen og trappa. Sammen med elevene sklir vi ut og inn av situasjoner der vi muliggjør erfaring av andre, kanskje også nye, måter å være sammen og erfare sin egen kropp på – ut over det hverdagslige og det individuelle.

Støttet av: Spenn, Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde ogFond for utøvende kunstnere

Maks kapasitet:
15

Varighet:
45

Opprigg:
90

Nedrigg:
45

Sigrid Hirsch Kopperdal
Danser

Hanna Gjermundrød
Annet

Venke Marie Sortland
Annet

Ida Gudbrandsen
Annet

Camilla Wexels Riser
Annet

Venke Marie Sortland
Utøver

Sigrid Hirsch Kopperdal
Utøver

Ida Gudbrandsen
Utøver

Hanna Gjermundrød
Utøver

Camilla Wexels Riser
Utøver

Grunnpris A
25 880

Grunnpris B
26 160

Merkad til pris
I tillegg kommer reise, diett og opphold.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
5

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Ida Gudbrandsen:
post@landing.no
92451113