Scenekunstbruket ble opprettet som en nasjonal formidlingsordning for fri profesjonell scenekunst under Danse- og teatersentrum (DTS) i 1994.

 • I 1995 får DTS midler til et forprosjekt for å utvikle ordningen og fylkeskommunene inviteres til å søke om deltakelse. Fire fylker blir etter vurdering i samråd med Norsk kulturråd plukket ut til å delta i forsøksordningen, herunder Aust-Agder, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland.
 • I 1996 blir 30 forestillinger vist for 3831 tilskuere og etter mottak av prosjektstøtte fra Kulturrådet tilbys det viktigste økonomiske bidraget i ordningen, nemlig refusjon eller arrangørstøtte.
 • Fra 1999 får Scenekunstbruket støtte via post 78 på Statsbudsjettet – en milepæl. Formidlingsnettverket utvides til 10 fylker og Teatermarkedet i Sandefjord (senere Markedet for Scenekunst) blir en viktig samarbeidspartner for å lage en årlig faglig arena for arrangørene.
 • Etter svært positiv omtale for ordningen og Scenekunstbruket i evalueringsrapporten fra Norsk kulturråd «Teater ut til bygd og by?» i år 2000, begynner arbeidet med utviklingen av Den kulturelle skolesekken (DKS). Her blir Scenekunstbruket hovedaktøren på scenekunstfeltet og mottar midler til å utvikle en scenekunstdatabase for å gjøre repertoaret mer tilgjengelig.

  De nesten årene utvikles driften til å inkludere alle fylkene og Scenekunstbruket videreutvikler prisutregningssystemet og får mer midler til arrangørstøtten, og samarbeider med Kulturrådet om produksjonsstøtte til scenekunst for et ungt publikum.

 • I 2005 arrangeres Showbox for første gang i samarbeid med Black Box Teater, og har i dag vokst til å bli Norges største internasjonale scenekunstfestival for et ungt publikum.
 • Fra 2008 er Scenekunstbruket nasjonal aktør for scenekunst i DKS. 2009 er året da Norsk scenekunstbruk AS blir et eget selskap skilt ut fra DTS, med eget styre, en daglig leder som ansettes på åremål og opprettelsen av kunstnerisk råd. I tillegg overtar vi, etter departementets ønske, forvaltningen av produksjonsmidler for barn og unge fra Kulturrådet og etablerer et nettbasert søknadssystem.
 • Scenekunstbrukets Unge stemmer etableres i 2012 i forbindelse med Showbox-festivalen. Og vi fortsetter kontinuerlig å utvikle samarbeid med ulike aktører i kulturlivet nasjonalt og internasjonalt for seminarer, fagsamtaler og profesjonaliseringen av scenekunsten for et ungt publikum. Vårt samarbeid med arrangørene i arrangørnettverket, oppfølging og dialog med kunstnere og søkere står hele tiden sentralt i arbeidet.
 • Det neste tiåret deltar vi også i flere EU-prosjekter med særlig fokus på kunstnerutvikling – PUSH og PUSH+ samt de unges stemme i scenekunsten – T.E.E.N-prosjektene og hvordan vi kan gjøre scenekunsten til et sted der ungdom ønsker å være – 3Place.
 • I 2015 starter Scenekunstbruket Kloden teater. Etter tett kontakt med kunstfeltet i mange år, er behovene tydelige og Kloden skal være en institusjon som er designet for scenekunsten for de unge og for kunstnerisk utvikling. I 2023 blir vårt eierskap til Kloden avviklet, og Kloden står nå på egne ben.
 • I forbindelse med 25- årsjubileet i 2019 oppretter Scenekunstbruket Gulljerven, en pris som skal hedre de som arbeider med scenekunsten for de unge. Gulljerven lanserer stadig nye tilskudd av aktuelle, men ofte underkjente kategorier, og har i løpet av fem år blitt en anerkjent pris med glimt i øyet.

Om du vil lese mer om Scenekunstbrukets historie finner du mye informasjon og interessante artikler i antologien Scenekunsten og de Unge  som ble utgitt i forbindelse med 20 årsjubileet i 2014. De første 20 årene danner mye av grunnlaget for hva Scenekunstbruket er i dag.