-frist 1.september

Vi minner om en ny søknadsrunde for produksjonsmidler spenn.no til scenekunst i Den kulturelle skolesekken (DKS)

Man kan søke om midler til:
1. Nye produksjoner og prosjekter
2. Midler for tilrettelegging / gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné.

For mer informasjon og søknadsskjema se her : www.spenn.no