Lurer du på hva vi i Scenekunstbrukt drev med i fjor? Da kan du ta en titt på årsrapporten. Der finner du tall, fakta og info, ikke minst om senekunstfeltet som sørger for at barn og ungdom har et mangfold av forestillinger og utrykk å velge mellom. Bare i 2018 har 77 produksjoner fra vårt repertoar vært på veien, og spilt over 2600 forestillinger for nærmere 240 000 publikummere. I tillegg fikk 23 kompanier produksjonsstøtte av Spenn til å lage splitter ny scenekunst for det unge publikummet. På Showbox hadde vi 53 forestillinger og arrangementer, av og med kunstnere og fagfolk som jobber for å skape gode scenekunstopplevelser for barn og ungdom. Vi er stolte av å jobbe kontinuerlig med å sette sammen et repertoar med bred kunsterisk profil, støtte kunsterisk utvikling og produksjon, bidra til faglig utvikling og styrking av feltet og sørge for at barn og unge, uavhengig av bosted og bakgrunn får oppleve scenekunst av høy kvalitet.

Ønsker du ditt eget papireksemplar, send oss en mail så poster vi den til deg.

Forsidefoto på Årsrapport: Biong/Schia – Oxytrain på Showbox 2018. Foto: Lars Opstad