Kunsten å dele heter konferansen Nasjonalmuseet, Rikskonsertene og Scenekunstbruket arrangerer neste uke. For første gang har tre nasjonale kulturinstitusjoner gått sammen om en flerfaglig konferanse om forskning på kunstformidling til barn og unge i fokus.

Å formidle er å dele

– Å formidle er å dele, sier Egil Rundberget, FoU-leder i Rikskonsertene.  – Vi ønsker å dele kunnskap om formidling av kunst. Vi har for lite forskning på kunstformidling til barn og unge, derfor er det viktig å dele den forskningen som finnes med et bredere publikum.

Konferansen presenterer forskning og forskningsfunn innen scenekunst, visuell kunst og musikk.

– Forskning på kunst og kunstformidling til barn og unge har vokst betraktelig de siste 15 årene, sier Anne Qvale, spesialrådgiver i Nasjonalmuseet.  – Det er viktig at vi som arrangører går sammen om å legge til rette for å fortelle et større publikum om funnene forskningen gir.

Ut av permene

Ådne Sekkelsten, daglig leder i Scenekunstbruket, slutter seg til.

– Som nasjonale aktører i Den kulturelle skolesekken, er det viktig for oss å skape slike arenaer for deling og samtale. Ja, det er til og med et ansvar jeg mener vi som kulturinstitusjoner har – å løfte forskningen ut av permene og se hvilke praktisk betydning den kan ha, sier Ådne Sekkelsten, daglig leder i Scenekunstbruket.

Internasjonale deltakere

Innlederne kommer fra USA, England, Frankrike og Norge, og stiller spørsmål som er relevante for alle som jobber innen kunstfeltet for barn og unge. Hvordan skaper vi mening i formidlingen av kunst til barn og unge? Hvordan kan vi best mulig koble kunst, kunnskap, samarbeid og erfaring? Hva slags kunstneriske strategier må vi legge for å kommunisere til og med barn og unge?
Blant innlederne er Alexandra Lamont fra Keele University i England, Palmyre Pierroux og Rolf Steier fra Universitetet i Oslo, Lisa Nagel og Lise Hovik fra SceSam-prosjektet, Alexander Refsum Jensenius fra Universitetet i Oslo, og Kari Holdhus fra Høgskolen Stord/Haugesund. Programleder er Guttorn Andreasen, DJ, skribent og kjent musikkprofil fra NRK P3. Konferansen har kunstneriske innslag med fiolinist Catharina Chen og danser og koreograf Erik Kaiel.

Praktisk info

Konferansen er i Nasjonalgalleriet i Oslo mandag 1. og tirsdag 2. desember, fra lunsj til lunsj.
Arrangører er Nasjonalmuseet, Rikskonsertene og Scenekunstbruket.
Les mer og se fullt program på www.rikskonsertene.no/kunsten-a-dele-/