Vi har levert vårt innspill til ny scenekunststrategi, og i den har vi fokusert på den distribuerte modellen, som vi anser som spesielt viktig for å fremme både kunstnerisk produksjon og formidling til publikum. Modellen er utviklet steg for steg over mange år, i samarbeid med aktører på scenekunstfeltet. Den er både programmeringskompetanse og programmeringsøkonomi, og kan utvides og utvikles slik at flere av de kulturpolitiske målene kan nås.

Regjeringens hjemmeside kan du lese alle innspillene som har kommet.

Er du interessert i flere av våre innspill, finner du dem alle under ‘Politikk‘.