Vår webtvkanal:
http://kanalscenekunst.no/

OM DKS expo
Hensikten med prosjektet er at fire ganger frem til våren 2012 skal det vises en interessante forestillinger fra Den Kulturelle Skolesekken. Til hver forestilling knyttes det samtaler med fagpersoner, samt med kunstneren bak produksjonen. Hele opplegget filmens og publiserer deretter på KanalScenekunst.
Prosjektet er under kunstnerisk ledelse ved Det Andre Teatret og er et samarbeid med Scenekunstbruket med støtte fra Kunstløftet/Norsk Kulturråd.