Den ekstraordinære Spenn-tildelingen er klar. Blant annet har forestillinger gjennom vinduene på barnehagen, i tilfluktsrom, ulike tilpasninger til kunstmøter i skolegården, steppeforestilling og annen bearbeiding fått støtte.

Vi mottok 24 søknader med en samlet søknadssum på kr. 2 642 158,- 

Det var 9 søknader som fikk tildelt støtte, tilsammen kr. 500 000,-

Se hele tildelingen her.

Foto fra Trufilotten – Globus teater. Fotograf: Łukasz Zamaro