7 millioner fra Scenekunstbruket!
Scenekunstbrukets viktigste verktøy for å sikre kvalitetsforestillinger på turné, er refusjonsordningen som gis på bakgrunn av innrapportert aktivitet for Scenekunstbrukets forestillinger i hvert fylke.
I 2011 brukte våre medlemsfylker over 30 millioner på scenekunst fra vårt repertoar, og vi utbetalte 7 milllioner i refusjon som skal benyttes til scenekunst formidlet gjennom oss.
Snakk om: DRAMATURGI!
I april fortsetter vi med vår serie Snakk om:. Denne gangen er temaet dramaturgi, og vil finne sted under Markedet for scenekunst i Sandefjord. Så rydd plass i kalenderen den 12. april kl.15.00.
Oppdatert info vil komme på web og Facebook.
Opptak i vårt repertoar
Vi minner om fristen 15. mai for å sende inn materiale til neste møte i Kunstnerisk råd. Du finner mer info her.

 

Hilsen Scenekunstbruket