Scenekunstbruket presenterer Minnenes Museum på Heddadagene