Scenekunstbrukets grunnpriser

Her følger en beskrivelse av grunnprisene for forestillingene i Scenekunstbruket, og hva de inneholder.

Forestillinger som formidles gjennom Scenekunstbruket har pris som er bindende for kunstnere og arrangører i Scenekunstbrukets medlemsfylker. Dette er også refusjonsgrunnlaget (inkl. reise, opphold og diett) for arrangørstøtten. Grunnprisen gjelder for minimum 10 forestillinger i samme turné.

Det er fremforhandlet en rammeavtale for honorar i DKS ( fra 26.06.2012), og med det så forenkler også vi vårt prissystem.
I det nye systemet vil de gamle grunnprisene bli forandret til:

Grunnpris A  1 forestilling per dag  (= tidligere Grunnpris 4 for 1 forestilling om dagen når det bare kan spilles 1 om dagen, av hensyn til turnélogistikk eller tidkrevende forestilling/rigg)
Grunnpris B  2 forestillinger per dag (= tidligere Grunnpris 2 u/flytt pris for 2 forestillinger per dag samme rigg )
Grunnpris C  3 forestillinger per dag (= tidligere Grunnpris 3 pris for tre forestillinger samme per dag, innenfor 7,5 timer)

Følgende katogorier forsvinner:

Grunnpris 1
Grunnpris 2 u/flytt ( flyttetillegget tas bort. Tidligere fikk gruppene noe kompensasjon for flytt av forestilling på samme dag. Med den nye satsen, vil det ikke bli innarbeidet tillegg for dette i våre utregninger. Gruppene skal fortsatt kunne spille på to steder samme dag  hvis det lar seg gjøre, men her oppfordrer vi til at de føringene som er gitt i rammeavtalen, når det gjelder arbeidsstid, overholdes)

Reise, opphold og diett

Utgifter til reise, opphold og diett kommer i tillegg til grunnprisene og avtales direkte med arrangør. For oppdaterte satser se HER

Arrangørstøtte/insentivmidler

Grunnprisene er grunnlaget for Scenekunstbrukets arrangørstøtte/insentivmidler. I arrangørstøtten inkluderes også reise, opphold og diett (RDO), evt leie av teknisk utstyr etc. For at arrangører skal få støtte/insentivmilder, må fylkene rapportere inn turnéene med forestillinger i Scenekunstbrukets repertoar, og grunnprisene må følges.

Hva inngår i prisen?

Scenekunstbruket beregner grunnprisen på forestillingen i samråd med gruppen/kunstneren. I grunnprisen er følgende inkludert:

  • Lønn
  • Produksjonskostnader (produksjonsbudsjett/-regnskap ligger til grunn)
  • Drifts- og administrasjonskostnader (fast beløp pr. medvirkende pr. dag)
  • Eventuell leie av teknisk utstyr
  • Eventuelle rettigheter og royalties

Det forutsettes i dette systemet at gruppen har arbeidsgiveransvaret.

For særskilte turneer hvor det kan være aktuelt å avvike fra grunnprisene, kan gruppen inngå egen avtale vedrørende disse forestillingene. Dette må avklares med Scenekunstbruket.