Nettverk

Alle landets fylker er med i Scenekunstbrukets formidlingsnettverk.

NB! Denne siden oppdateres fortløpende med nye kontakter og adresser grunnet nye regioner.

VIKEN
Katrine Kirsebom, produsent scenekunst: katrinep(a)viken.no
920 21 489

AGDER
Inga Lauvdal, tlf: 913 82 983, Inga.Lauvdal(a)agderfk.no

TROMS OG FINNMARK
Kristin Sundelin (grunnskole), tlf 78 96 42 16, kristin(a)scenefinnmark.no

Anne Moen (videregående), tlf 78 96 42 08, anne(a)scenefinnmark.no 

Kjell Arthur Helmersen (leder), tlf 77 78 86 61 / 938 33 488, kjell.helmersen(a)tromsfylke.no
Mona Ås Johansen (DKS-koordinator), tlf 77 78 86 56 / 414 14 234, mona.aas.johansen(a)tromsfylke.no

INNLANDET
Mette Renolen (scenekunst).Tlf. 926 21262  mette.renolen(a)innlandetfylke.no

Marie Othilie Hundevadt (scenekunst). tlf. 40284305,  Marie.Othilie.Hundevadt(a)innlandetfylke.no

MØRE OG ROMSDAL
Camilla Wiik. tlf. 71 28 03 09/90674399 camilla.wiik(a)mrfylke.no

NORDLAND
Ida Hevrøy. Tlf. 911 96 685 idahev@​nfk.​no

TRØNDELAG
Irene Rosenblom tlf 74 17 50 64, irero(a)trondelagfylke.no
Henning Lystad tlf 74 17 58 87, henly(a)trondelagfylke.no
Anna Josefine Kvaløsæter, 74 17 50 39, annkv(a)trondelagfylke.no

OSLO
Anders Gaarder Karterudseter (fagkonsulent scenekunst), 97 61 91 07, anders.gaarder.karterudseter(a)ude.oslo.kommune.no
Inger-Johanne Molven (fagkonsulent scenekunst), 95 94 78 64, inger.johanne.molven(a)ude.oslo.kommune.no

ROGALAND
Anne-Kristin Sæther (fagkoordinator), telefon 51 51 68 27 / 411 04 136, anne-kristin.saether(a)rogfk.no
Gine Heien (produsent for musikk og scenekunst), telefon 51 92 24 54 / 404 52 734, gine.heien(a)rogfk.no
Kurt Lisø (produsent for musikk og scenekunst), telefon 51 51 68 61 / 928 87 812, kurt.liso(a)rogfk.no
Egil Ovesen (produsent for musikk og scenekunst), telefon 51 51 68 86, egil.ovesen(a)rogfk.no
Nina Martinus (kontakt for vidaregåande skule), telefon 51 51 67 19 / 992 23 930, nina.martinus(a)rogfk.no
Johs Ringås (kontakt for vidaregåande skule), telefon 51 51 67 72, johannes.ringaas(a)rogfk.no

VESTLAND
Charlotte Espeland, tlf 55 23 99 76, Charlotte.Espeland(a)vlfk.no
Øyvind Høstaker, tlf 95 22 21 68, Oyvind.Hostaker(a)vlfk.no

TELEMARK OG VESTFOLD
Telemark
Billy Lätt, tlf: 901 71 251, billy.latt(a)vtfk.no (grunnskole)
Anne Hermansen, tlf: 416 94 893, anne.hermansen(a)vtfk.no (VGS)

Vestfold
Torill Sjømæling, tlf 33 34 40 75, torill.sjomeling(a)vtfk.no

KONTAKTPERSONER FOR DKS I 100%-KOMMUNENE

ALTA
Odd Håvard Holtet, tlf 78 45 50 80/99 44 51 72, odd.holtet(a)alta.kommune.no

ASKER
Siri Forberg, siri.forberg(a)asker.kommune.no

BERGEN
Anlaug Ersland, tlf: 5556 7431, anlaug.ersland(a)bergen.kommune.no
Monica Håkansson (skole), tlf 55 56 24 85, monica.hakansson(a)bergen.kommune.no

BODØ
Charlotte E. Jakobsen, tlf: 954 49 556, dks(a)bodo.kommune.no

BÆRUM
Tom Wulff, tlf. 67 50 43 11/ 911 15 044, tom.wulff(a)baerum.kommune.no
Petter Dillevig, tlf. 924 22 653, hans.dillevig(a)baerum.kommune.no
Britt K. Helliesen, tlf. 67 50 42 10 / 67 50 43 10, britt.helliesen(a)baerum.kommune.no 

EIDSVOLL
Marit Hoel Robertsen, marit.hoel.robertsen(a)eidsvoll.kommune.no

KARMØY
Astrid Havn Tranøy, tlf 52 85 73 68,  epost: aht01(a)karmoy.kommune.no

LØRENSKOG
Kjersti Østnes Eggum, tlf 67 93 40 00, epost: kjeegg(a)lorenskog.kommune.no
Siri Adorsen, tlf 67 93 44 52, epost: sao(a)lorenskog.kommune.no

STAVANGER

Erling Nordgård, erling.nordgard(a)stavanger.kommune.no

TROMSØ
Siv Bårdsen, tlf 414 06 733, siv.bardsen(a)tromso.kommune.no
Vigdis Sjelmo, tlf 95804633, vigdis.sjelmo(a)tromso.kommune.no

TRONDHEIM
Jorunn Dugstad, tlf 72 54 57 46 / 92609821, jorunn.dugstad(a)trondheim.kommune.no
Guri Krog Dodig,tlf 97072745/72548811 guri.dodig(a)ou.trondheim.kommune.no

ÅS
Siri Angell Flengsrud, siri.angell.flengsrud(a)as.kommune.no