Hva er Scenekunstbruket?

Norsk Scenekunstbruk er den største, landsdekkende formidleren av scenekunst for en ung målgruppe i Norge. Vi sørger for at barn og unge i hele Norge, uavhengig av bakgrunn og bosted, får oppleve profesjonell scenekunst.

Vi forvalter et arrangørnettverk bestående av 18 fylker og deres kommuner med ulike arrangører fra skoler til kulturhus. Scenekunstbruket ble etablert i 1994, og vi formidler nå årlig over 2.500 forestillinger, til et publikum på rundt 250.000 unge mennesker. Vi presenterer varierte produksjoner innenfor alle scenekunstuttrykkene, både norske og internasjonale.

Scenekunstbruket fungerer som et nasjonalt kompetansesenter for dette kunstfeltet, og er den største aktøren for scenekunst innenfor Den kulturelle skolesekken. Vi ønsker å bidra til en videre utvikling og styrking av feltet scenekunst for barn og unge, og skaper derfor fora hvor nye ideer, erfaringer og diskusjoner kan deles og gi felles referanser. Vi legger stor vekt på nettverk, publikumsutvikling, diskusjon og presentasjon av nye prosjekter.

Showbox, vår årlige festival for scenekunst for barn og unge, er vårt hovedmøtested for seminarer, nettverksmøter, utveksling av ideer, erfaringer og presentasjon av kommende prosjekter, i tillegg til å være en åpen publikumsfestival i Oslo. Festivalen ble etablert i 2005, og har siden da blitt den største scenekunstfestivalen i Norge, med fokus på barn og unge.

Økt scenekunsttilbud

I 2016 formidlet Norsk scenekunstbruk 2 471 forestillinger, fordelt på 71 produksjoner, til i alt 221 906 publikummere. Siden Den kulturelle skolesekken ble innført (2001) har det vært en formidabel økning i antall formidlede forestillinger. For mer informasjon, se statistikk.

Oversikt

Scenekunstbruket har oversikten over hva som produseres og vises av profesjonell scenekunst utenfor institusjonene.

Nettverk

Scenekunstbruket har et medlemsnettverk av fylkeskommuner og deres lokale arrangører.
Nettverket omfatter i dag 18 fylker.

Repertoar og kvalitetsvurdering

Scenekunstbruket ser og kvalitetsvurderer forestillinger i samarbeid med vårt kunstneriske råd, og i dialog med kulturkontaktene i fylkene. Vi legger vekt på kunstnerisk kvalitet, og at repertoaret skal vise et mangfold av uttrykksformer og formater. Mer info om kunstnerisk råd finner du her.

Arrangørstøtte

Arrangører i nettverket mottar arrangørstøtte fra Scenekunstbruket. Det innebærer at arrangøren får refundert inntil 50 prosent av de totale utgiftene til forestillinger valgt fra Scenekunstbrukets repertoar.

Arrangøren

Arrangører kan fritt benytte repertoaroversikten til å velge forestillinger. Arrangøren tar selv kontakt med gruppen/utøveren og avtaler eventuelle spillejobber/turné. Arrangører i Scenekunstbrukets medlemsfylker bør ta kontakt med sin fylkeskommune for eventuell tilknytning til eksisterende ordninger.

Showbox

Scenekunstfestivalen Showbox blir arangert i Oslo hvert år i overgangen november/desember. I 2017 er det 13. gang festivalen avholdes. Showbox er en arena og møteplass der scenekunstnere, arrangører og andre interesserte samles i et mangfold av forestillinger, samtaler, diskusjoner, møter og presentasjoner, i tillegg til å være et kulturtilbud til barn, unge og familier i Oslo-området. Målet med Showbox er å bidra til en videre utvikling og styrking av scenekunstfeltet for barn og unge, både faglig og kunstnerisk.

Spenn

Fra 2009 ble forvaltningen av produksjonsmidlene til scenekunst for barn og unge innenfor Den kulturelle skolesekken (DKS) flyttet fra Norsk kulturråd til Norsk scenekunstbruk AS. Støtteordningen heter Spenn. Vil du ha mer informasjon, kan du se her www.spenn.no

KanalScenekunst

Dette er vår web-tv-kanal. Her viser vi scenekunstproduksjoner og annet relatert innhold. Hovedfokus for kanalen er scenekunst for publikum i alderen 0-20 år. Til kanalen: www.kanalscenekunst.no

SUS – Scenekunstbrukets unge stemmer

Hvert år følger en gruppe ungdommer fra Nittedal ungdomskole Showbox og blogger om sine opplevelser. I 2014 ble prosjektet utviklet til et landsdekkende konsept, som involverer flere skoler og deres lokale scenekunsttilbud, gjennom hele året. Bloggen finner du her: ungestemmer.no

 

Ønsker du å stå på vårt nyhetsbrev, trykk her.

Du kan også følge oss på Facebook, Twitter og Instagram.