Søknad om prosjektmidler i Spenn

Prosjektmidler

Scenekunstbruket forvalter produksjonsmidlene til scenekunst for barn og unge innenfor Den kulturelle skolesekken (DKS).

Man kan søke om midler til:

  1. Nye produksjoner og prosjekter.
  2. Midler for tilrettelegging/gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné.

For mer informasjon, søknadsskjema og frister se spenn.no