Søknad om produksjonsmidler

Produksjonsmidler

Scenekunstbruket forvalter produksjonsmidlene til scenekunst for barn og unge innenfor Den kulturelle skolesekken (DKS).

2024

Frister kommer!

For mer informasjon og søknadsskjema, se produksjonsmidler.