Søknad om prosjektmidler i Spenn

Prosjektmidler

Scenekunstbruket forvalter produksjonsmidlene til scenekunst for barn og unge innenfor Den kulturelle skolesekken (DKS).

2023

31. mars kl. 13.00

Tilrettelegging eller gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné

1. september kl. 13.00
  1. Nye produksjoner
  2. Tilrettelegging eller gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné

For mer informasjon og søknadsskjema, se spenn.no