SPENN bytter navn og nettside 3

Produksjonsmidler

Scenekunstbruket forvalter produksjonsmidlene til scenekunst for barn og unge innenfor Den kulturelle skolesekken (DKS).

SØKNADSFRISTER I 2024:

22. mars kl. 13.00

Tilrettelegging eller gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné (søknadsrunde åpner uke 7)

3. september kl. 13.00

Nye produksjoner

Tilrettelegging eller gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné

For mer informasjon og søknadsskjema, trykk her: produksjonsmidler.