Spørsmål og svar

Om søknaden

Hva betyr kunstnerisk visjon?  Her ønsker vi dine tanker om forestillingen; som hvorfor har du laget den, hvem skal den oppleves relevant for, hva vil du publikum skal sitter igjen med av inntrykk? En visjon sier noe om hva du vil med din forestilling. 

Jeg har en crossover- produksjon, kan jeg søke? Dersom du har en produksjon som balanserer mellom flere uttrykk, så skal scenekunst som kunstuttrykk veie tyngst for at produksjonen skal vurderes for opptak.

Vi er en amatørteatergruppe, kan vi søke? Nei, alle sentrale aktører bak forestillingen og på scenen skal ha profesjonell bakgrunn fra scenekunstfeltet. Unntak fra profesjonaliseringskravet aksepteres kun dersom det i søknaden gis en kunstnerisk begrunnelse for valg av ikke-profesjonelle i produksjonen.

Er det et krav at man må på turné? Vi er en viktig innholdsleverandør til Den kulturelle skolesekken, så det et stort pluss dersom forestillingen er turnévennlig, men dette er ikke et absolutt krav.

Når får jeg svar? Vi jobber for å ha en behandlingstid på 6-8 uker etter søknadsfristens utløp.

Om visning for kunstnerisk råd

Kan vi invitere til prøvevisning? Hvis forestillingen er ferdig kan vi gjerne inviteres selv om premièren ikke har funnet sted. Vi har dessverre ikke kapasitet til å se work in progress. Invitasjon sendes til repertoar(a)scenekunstbruket.no.

Om søknadsskjemaet

Kan jeg lagre søknaden og fortsette på den senere, uten å sende den inn? Ja, dersom du trykker på «Mellomlagre»-knappen så vil søknaden lagres slik at du kan logge inn senere og fortsette der du var. Merk at opplastet video ikke kan mellomlagres, så den må lastes opp når du faktisk skal sende inn.

Hva skjer hvis jeg har glemt passordet mitt? Da kan du kontakte oss på support(a)copyleft.no eller ringe 21638300 så vil vi hjelpe deg med dette. 

Kan jeg endre søknaden min etter at jeg har sendt den inn? Nei, dette lar seg ikke gjøre. Dersom du har supplerende informasjon du ønsker å få med kan du kontakte Scenekunstbruket på repertoar(a)scenekunstbruket.no.

Om opplasting av video

Kan jeg ettersende video? Nei, man får ikke sendt inn søknadsskjemaet uten at video er lastet opp.

Hva slags video kan jeg sende inn? Lyd og bilde må være i god nok kvalitet til at man kan vurdere forestillingen basert på video, men trenger ikke være filmet av profesjonelle med profesjonelt utstyr. 

Vurderes forestillingen kun basert på innsendt video? Nei, før endelig opptak i repertoaret  må forestillingen ha blitt sett live av en eller flere medlemmer i Kunstnerisk råd. Invitasjon sendes til repertoar(a)scenekunstbruket.no.

Holder det å sende inn trailer av forestillingen? Nei, det må være forestillingen i sin helhet.

Hvilke videoformatet støtter dere? Vi støtter i utgangspunktet alle videoformater. Dersom du laster opp en video i et format som systemet ikke kjenner igjen vil vi behandle/konvertere videoen for hånd i etterkant. 

Skal videoen klippes og redigeres? Det er ikke nødvendig å klippe eller redigere videoen utover at det ikke bør være for mye dødtid før forestillingen starter.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får til å laste opp videoen? Da kan du kontakte oss på support(a)copyleft.no eller ringe 21638300 så vil vi hjelpe deg med dette, eller finne en annen måte å løse problemet på.