Ønsker du å søke opptak i Scenekunstbrukets repertoar?

Ønskes forestillinger vurdert for Scenekunstbrukets repertoar må vi motta informasjon innen søknadsfristen.Neste søknadsfrist 2020:

20. august

Høstens frister kommer.

Scenekunstbruket vurderer alle innkomne forestillinger i samråd med kunstnerisk råd. De er en vurderingsinstans som ved sin rådgivende funksjon skal bidra til å ivareta og styrke kunstnerisk kvalitet og formidlingskvalitet for forestillinger som inngår i Scenekunstbrukets repertoar.

For å få et best mulig vurderingsgrunnlag ønsker vi å se forestillingen live og helst sammen med målgruppen.

Les mer om kunstnerisk råd og deres retningslinjer her.

Når man er kommet med i vårt repertoar vil man bli synliggjort på vår webside, i tillegg blir det utregnet en forestillingspris som både gruppene og oppdragsgiver plikter å følge ved turné i DKS. Scenekunstbruket har et medlemsnettverk bestående av alle landets fylkeskommuner. Arrangører i nettverket mottar arrangørstøtte, det innebærer at de får refundert deler av de totale utgiftene til forestillinger valgt fra Scenekunstbrukets repertoar. Arrangører kan fritt benytte repertoaroversikten til å velge forestillinger, og de tar selv kontakt med gruppen/utøveren og avtaler turné/oppdrag.


NB! Vi opplever for øyeblikket problemer med å laste opp video via søknadsskjemaet i Safari. Firefox skal fungere som det skal.