Ønsker du å søke opptak i Scenekunstbrukets repertoar?

Ønskes forestillinger vurdert for Scenekunstbrukets repertoar må vi motta informasjon innen søknadsfristen.Neste frister:

 • Torsdag 11. april 2024
 • Tirsdag 6. august 2024

NB! Det er flere søknadsfrister gjennom året. Alle faglige spørsmål kan rettes til Scenekunstbruket på repertoar(a)scenekunstbruket.no. Se www.scenekunstbruket.no for aktuelle søknadsfrister og ytterligere informasjon.

Om du ønsker å invitere kunstnerisk råd til en visning, send mail til repertoar(a)scenekunstbruket.no. Forestillingen må være sett live av én eller flere medlemmer av kunstnerisk råd for å bli vurdert.

Tekniske spørsmål om søknadsskjemaet og videopplasting kan rettes til support(a)copyleft.no eller man kan ringe 21638300.

Vi har satt sammen en tekst med ofte stilte spørsmål, sjekk gjerne den for å se om du finner svar på det du lurer på. Den finner du her.

Retningslinjer for søknader til opptak i Scenekunstbrukets repertoar

Før du søker:

 • Les disse retningslinjene nøye og forbered informasjonen du trenger å legge inn i skjemaet.
 • Det er nødvendig å laste opp en video av forestillingen i sin helhet for å bli vurdert. Lyd og bilde må være i god nok kvalitet til at man kan vurdere forestillingen basert på dette, men trenger ikke være filmet av profesjonelle med profesjonelt utstyr.
 • Før endelig opptak i repertoar må forestillingen også være sett live av et medlem i Kunsterisk råd, se mer informasjon om dette under.

Om søknaden og skjemaet

 • Bruk tid på å fylle ut skjemaet så nøyaktig du kan, og forhold deg til begrensninger i antall tegn der dette er nevnt. Alle obligatoriske felter må fylles ut.
 • Du skal først fylle ut all teksten i skjemaet, og vi anbefaler at du mellomlagrer informasjonen underveis. Du vil da kunne gå tilbake senere og forsette på søknaden om du skulle bli avbrutt, eller trenger en pause for å hente inn mer informasjon.
 • Først når du er klar for å sende inn søknaden skal du laste opp videodokumentasjonen. Videoopplastingen vil ikke kunne mellomlagres, slik at hvis du blir avbrutt før du sender inn søknaden må du laste opp videoen på nytt.
 • Etter at du har sendt inn søknaden kan du ikke gjøre endringer på den, men du kan logge inn senere og se innholdet i søknaden.
 • Vi forventer at søkere kan gjøre rede for kunstnerisk visjon knyttet til den ferdige forestillingen/produksjonen, samt refleksjon rundt valg av målgruppe. Dersom du har en produksjon som balanserer mellom flere uttrykksformer/scenekunstsjangre, kan du krysse av for flere uttrykksformer/sjangre.
 • Når du fyller inn de medvirkende må du huske å også ta med deg selv hvis du deltar i forestillingen.

Kunstnerisk råd og visning av forestillingen

For å få et godt nok vurderingsgrunnlag ønsker vi at en eller flere i kunstnerisk råd har sett den ferdige forestillingen live, helst sammen med målgruppen den er tiltenkt. Videodokumentasjon alene vil som hovedregel ikke ansees som godt nok vurderingsgrunnlag for en endelig avgjørelse om opptak eller ikke. Det er derfor viktig at Scenekunstbruket blir invitert til å se forestillinger som du ønsker å søke inn til repertoaret.

Noen råd når dere skal invitere Scenekunstbruket og kunstnerisk råd til å se forestillingen live med målgruppen:

Send en invitasjon til repertoar(a)scenekunstbruket.no i god tid før forestillingen spilles dvs. 3-4 uker. Invitasjonen bør inneholde informasjon om at dere ønsker å søke om opptak til repertoaret, samt kort informasjon om produksjonen, hvem som er med samt hvor og når den spilles, og eventuelt en link til arrangement eller turnéliste.

Kunstnerisk råd består av medlemmer som kun jobber på oppdrag for Scenekunstbruket, og som sitter i rådet på grunn av sin kompetanse på scenekunstfeltet. Vi har rådsmedlemmer bosatt i ulike byer, men de fleste bor i Oslo. Vi gjør oppmerksom på at vi og kunstnerisk råd dessverre ikke alltid vil ha kapasitet til å dekke alle forestillinger vi inviteres til. Vi er i dialog med fylker og arrangører om turnéer i Den kulturelle skolesekken over hele landet og benytter oss av deres kompetanse og erfaringer. Dersom dere skal på turné i et fylke, så hold oss gjerne orientert om dette.

Les mer om kunstnerisk råd og deres retningslinjer her.

Behandling av søknaden

 • Etter at søknaden er sendt inn kan man logge inn på søknadssystemet for å sjekke status og hvor den er i behandlingen. Ved avslag eller innvilging/opptak vil man også få beskjed pr. e-post.
 • Søknaden vil først gjennomgå en enkel vurdering av Scenekunstbruket for å se om den kvalifiserer til opptak overhodet, eller om den faller utenfor kriteriene direkte.
 • Søknader som kvalifiserer vil så samles opp til vurdering av kunsterisk råd i deres neste møte. For å rekke å bli vurdert i første kommende møte må man søke før fristen for dette. Fristene er tilgjengelige her på Scenekunstbrukets nettsider. Evt. vil søknaden vurderes på neste møte. Det er normalt ca. 5 møter pr. år.
 • Om søknaden blir innvilget vil vi innhente ytterligere informasjon for å kunne publisere forestillingen i reportoaret. Dette vil  Reportoaret er tilgjengelig her på Scenekunstbrukets nettsider.

Søknadskriterier

Produksjon

For å kunne søke må du ha en ferdigprodusert, profesjonell scenekunstproduksjon for en ung målgruppe (0-20 år). Dersom du har en produksjon som balanserer mellom flere uttrykk, så skal scenekunst som kunstuttrykk veie tyngst.

Profesjonelle aktører fra scenekunstfeltet

Alle sentrale aktører bak forestillingen og på scenen skal ha profesjonell bakgrunn fra scenekunstfeltet. Involvering av profesjonelle aktører fra andre fagfelt enn scenekunst i produksjonen vektlegges i mindre grad. Unntak fra profesjonaliseringskravet aksepteres kun dersom det i søknaden gis en kunstnerisk begrunnelse for valg av ikke-profesjonelle i produksjonen.

Turnébarhet

Scenekunstbruket er en viktig leverandør av innhold til Den kulturelle skolesekken. Det er derfor et stort pluss dersom scenekunstproduksjonen er turnévennlig, men dette er ikke et absolutt krav.

Kunstnerisk visjon og valg av målgruppe

Vi forventer at søkere kan gjøre rede for kunstnerisk visjon knyttet til den ferdige forestillingen/produksjonen, samt refleksjon rundt valg av målgruppe. Dette er obligatoriske felt i søknaden som vektlegges når søknaden skal vurderes av kunstnerisk råd.

Samarbeid med fylker og arrangører i Scenekunstbrukets nettverk

Dersom Scenekunstbruket i dialog med fylker og andre arrangører i Scenekunstbrukets nettverk ønsker å teste ut forestillinger som skal på turné, men som ikke er tatt opp i repertoaret, så kan dette avtales i samarbeid med gruppen/produksjonsenheten. Scenekunstbruket vil da i samarbeid med et fylke vurdere hvor godt forestillingen fungerer for målgruppen, hvordan det kunstneriske konseptet fungerer samt hvordan den kunstneriske utviklingen har vært. Dette for å eventuelt inkludere forestillingen i repertoaret på et senere tidspunkt.