Søknader

Via SPENN kan du søke støtte:

  1. til nye produksjoner eller prosjekter
  2. for tilrettelegging/gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné.

Les mer om støtteordningen spenn.no

Gå til websiden spenn.no

Opptak i Scenekunstbrukets repertoar

Ferdig produserte forestillinger kan søke opptak i vårt repertoar.

Les mer om å søke opptak i vårt repertoar