Auto Draft 1

Gulljerven 2020

Scenekunstbruket har lenge ønsket å dele ut en pris til alle som jobber og står på i scenekunstfeltet for barn og unge. Så i fjor, i forbindelse med vårt 25 års-jubileum, opprettet vi Gulljerven. En pris som skal hedre scenekunstnere, kompanier, utøvere, teknikere, turnéleggere og alle andre som står på for å få scenekunsten ut til barn og unge i hver krik av Norge.

Men blir ingen vanlig prisutdeling i år, med priser i mange kategorier og stor fest utover natta. Men, en tradisjon må jo ikke brytes nesten før den har kommet i gang?
Derfor deler vi ut én pris i år. Selveste Gulljerven Ærespris. Prisen går i til en person som gjennom mange, mange år har stått på for scenekunsten, og ikke minst for scenekunsten for de unge. Det er en helt spesiell person som i år skal hedres for sin særskilte innsats. En innsats som har hatt store ringvirkninger for dette kunstfeltet.
Hvem kan det være?
FØLG MED! Prisvinneren blir offentliggjort med en live video på Facebook og på Showbox sine nettsider torsdag 4. desember kl 14.00.