Oppføringer av Elin

Ny søknadsfrist!

Kulturrådet har endret søknadsfristen for tilskudd i Den kulturelle skolesekken. Frist for å søke om støtte til scenekunstproduksjoner er 1. juli 2007 Mer informasjon og søknadsskjema finner du her. Kontaktpersoner for Den kulturelle skolesekken er Grete Indahl tlf. 22 47 83 36 eller Cathrine N. Høgset, tlf. 22 47 83 35

En hemmelig hage nærmer seg Gullsekken!

Ådne Sekkelsten @ Norsk Scenekunstbruk // 11.05.07 En hemmelig hage  av Fabula Rasa er en av fire finalister i kappløpet mot Gullsekken og 100 000 kroner. En hemmelig hage er en av to produksjoner som ble nominert til Gullsekken fra Scenekunstbruket, og det gleder oss stort at en scenekunstproduksjon er blant fire produksjoner som kom […]

Syv fylkeskommuner fikk skolesekk-utvidelse

Fra og med neste skoleår vil 7 fylkeskommuner kunne tilby kunst i skolesekken til videregående skoler. Dette vil være pilotprosjekter i følgende fylkeskommuner: Vest-Agder, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Troms, Oppland og Hedmark. I første omgang skal 6 millioner fordeles på 7 fylker. Les mer på Departementets sider her

Scenekunstkritikk på det frie feltet

Scenekunst.no lanserer egen scenekunstkritikk på det frie feltet. Foreløpig er to kritikere engasjert ut året. Scenekunst.no drives av Norsk teater -og orkesterforening og Danse- og teatersentrum. De utvalgte er Elisabeth Leinslie og Sidsel Pane. Førstnevnte er teaterviter og kjent som anmelder i Dagsavisen og i Norsk Shakespeare- og teatertidskrift. Hun var også en av morgenvertene […]

Barneombud med fokus på kultur

Ådne Sekkelsten @ Norsk Scenekunstbruk // 11.03.07 Torsdag 8. mars, hadde Barneombudet Reidar Hjermann invitert til kulturdugnad. Bakgrunnen for denne dugnaden, er en selverkjennelse om at de ikke har vært tilstede på kulturarenaen de 25 årene Barneombudet har eksistert. Blant mange, reagerte vi også på oppslaget Hjermann hadde i Aftenposten 4. mars  der man kan […]

Nominert til Ibsenpris

Kom tilbake! av og med Janne Langaas, er en av tre nominerte til Dramatikerforbundets Ibsenpris. Forestillingen ligger i Scenekunstbrukets repertoar og handler om sorg og savn og en død bestemor. Ibsenprisen deles ut til en norsk dramatiker som det siste året har fått oppført et nytt verk for barn eller voksne ved et profesjonelt teater, […]

Høringsuttalelser DKS

Evalueringen av Den kulturelle skolesekken ble sendt ut på høring. Svært mange hadde mye å si om denne. Over 100 institusjoner, fylker, kommuner, skoler og foreninger som jobber med kunst og barn har levert sine høringsuttalelser vedrørende evalueringsrapporten av Den kulturelle skolesekken. Dette gjelder også Danse og teatersentrum. Les DTS sin uttalelse og andres uttalelser […]

Fylkestorg 2007

Møre og Romsdal og Vestfold har nettopp hatt sine vårslepp, der neste års formidlingsprogram presenteres for kommunekontakter og kulturkontakter. Neste fylke ut er Oppland. Kultursekken slippes 21. – 22. februar. Se program her

Markedet for Scenekunst 2007

Sandefjord kommune arrangerer igjen Markedet for Scenekunst (MfS). Fra 5. til 8. juni vises profesjonell scenekunst for barn og unge over hele byen. MfS er en arena hvor scenekunstnere og arrangører  møtes, med et felles mål om å få mer scenekunst ut på veiene. Påmelding og informasjon: Kontaktperson: Gunn Strand Eliassen Genre: Scenekunst Adresse: Postboks […]

Evaluering på høring

Den kulturelle skolesekken ble evaluert i 2006. Evalueringen skapte store reaksjoner i flere miljøer og KKD har sendt rapporten på høring til berørte instanser. Høringsfristen er 01.02.2007 Les mer på KKD sine sider HER