Scenekunstbruket søker to medarbeidere for scenekunstfestivalen Showbox 1.-5. desember 1

Scenekunstbruket søker to medarbeidere til Showbox

Showbox er en scenekunstfestival med fokus på barn og ungdom. Den ble etablert i 2005 som en årlig festival, og målet er å presentere nye kunstneriske prosjekter for et bredt publikum og styrke scenekunstkompetansen i målgruppen barn og unge. Festivalen arrangeres i år for 16. gang og har både nasjonalt og internasjonalt blitt en svært viktig scenekunstfestival med fokus på det unge publikummet. Vi søker medarbeidere som kan være med i planleggingen og gjennomføringen av årets festival 1.-5. desember 2020 i Oslo. Festivalen foregår på ulike scener i byen, og vil i år også ha et digitalt program. Les mer på www.showbox.no  

Prosjektmedarbeider logistikk 

Vi trenger en person som kan jobbe med billettsalg og logistikk rundt billettsystem, og plassering av publikum med tanke på smittevern. Du må være ryddig, selvstendig og ha gode logistiske egenskaper. Du vil være en del av team Showbox i opptakten til og under festivalen.  

Prosjektmedarbeider digitalt

Vi trenger en person som kan jobbe med utvikling og gjennomføring av digitale prosjekter under festivalen. Du må ha god kjennskap til digital produksjon av arrangementer, både streaming av forestillinger og fagprogram, samt heldigitale prosjekter. Du må være selvstendig og kreativ, og vil være en del av team Showbox i opptakten til og under festivalen. 

  • Varighet for begge prosjektstillingene: 10. oktober til 10. desember 
  • Arbeidssted: Oslo 
  • Kortfattet søknad og CV sendes til: post(a)scenekunstbruket.no. Merk eposten med hvilken av stilling du søker på.
  • Søknadsfrist 25. September 2020 

Har du spørsmål, kontakt Elin O. Rekdal, elin(a)scenekunstbruket.no, tlf: 98419464