Den ekstraordinære Spenn-tildelingen er klar

Den ekstraordinære Spenn-tildelingen er klar