Scenekunstbruket oppretter samarbeidsutvalg

Scenekunstbruket oppretter samarbeidsutvalg