Scenekunstbrukets insentivmidler til fylkene blir utbetalt som normalt

Scenekunstbrukets insentivmidler til fylkene blir utbetalt som normalt

Av Scenekunstbrukets insentivmidler vil fylkene få refusjon på kostnader knyttet til de forestillingene og turneene som nå er avlyst – og som det er utbetalt fullt avtalt honorar til, slik vi har gjort tidligere, og i hht. kontrakt. Det rapporteres inn på samme måte, og refusjonene utbetales samlet for året.

Vi setter stor pris på den innsatsen fylkene gjør for å finne gode løsninger for kunstnere og kompanier som får kansellert sine turneer og oppdrag. 

Foto: Lideberg/Nilsen – Bare en våt munn