Søknad om SPENN-midler går som normalt

Søknad om SPENN-midler går som normalt