Scenekunstbruket har inngått avtale med Oslo

Scenekunstbruket har inngått avtale med Oslo