Scenekunstbruket har inngått avtale med Trøndelag 1

Scenekunstbruket har inngått avtale med Trøndelag 1