Scenekunstbruket har inngått avtale med Trøndelag

Scenekunstbruket har inngått avtale med Trøndelag