15 mill ekstra til Scenekunstbruket i Arbeiderpartiets alternative budsjett 1

15 mill ekstra til Scenekunstbruket i Arbeiderpartiets alternative budsjett 1