EU-prosjekt: PUSH+ 1

EU-prosjekt: PUSH+

PUSH+

Sammen med Imginate (Skottland), Krokusfestivalen (Belgia), Åbendans (Danmark), The Ark (Dublin) og ny partner Bangkok International Children’s Theatre Festival (Thailand) skal vi i Scenekunstbruket og Showbox bygge videre på temaene og erfaringene fra PUSH, og sørge for flere muligheter for kunstnere til å utvikle nye ideer og prosjekter, og for prosjektpartnerne til å programmere ny scenekunst på sine festivaler.

 

PUSH+ vil fokusere på tre nye, men relaterte tema; Home, Failure og Different Bodies. Hvert tema vil ha et årelangt fokus. Vi vil utforske hvert enkelt tema i tre kunstneriske formater for å inspirere til eksperimentering med form og innhold. Disse formatene – Participatory, Site-spesific og Intergenerational – gir oss mer direkte, og noen ganger interaktiv kontakt med vårt publikum, og de er formater det tidligere er gjort mindre på.

PUSH + vil styrke interessen som har dannet seg rundt hvert av de tre tidligere PUSH-emnene, og gir flere muligheter til et bredere spekter av mennesker. Prosjektaktivitetene sørger for at disse temaene blir diskutert, samtidig som det tilbys åpen, betalt utforskningstid, noe som er viktig for utvikling av kunstnere, deres praksis og fremtidige produksjoner.

Aktiviteter:

PUSH+ Labs: 8 dagers utforskningslaboratorium. 3 til sammen, med i alt 45 plasser.

PUSH+ Residenser: to uker med betalt studiotid, med støtte for opp til fire utvalgte kunstnere til å fokusere på å utvikle en av laboratorieidéene videre til en «work in progrress»-visning. 3 residenser, med til sammen 12 plasser.

PUSH+ Festivalpresentasjoner: Presentasjon av temarelatert arbeid, enten «work in progress» eller «public interventions» utviklet av deltakende kunstnere på en av partnerfestivalene. 3 presentasjoner med totalt 12 plasser.

PUSH+ Festivalbesøk: en gruppe på 10 kunstnere og partnere besøker en partnerfestival for å se forestillinger, ta del i delegatprogram og utvikle nettverk med delegater og publikum. 3 besøk med til sammen 30 plasser.

PUSH+ Internasjonal Workshop: en femdagers workshop i Thailand, hvor temaet «Different Bodies» undersøkes. For scenekunstnere fra Europa og Thailand med fokus på scenekunstnere med funksjonshemminger. 5 plasser totalt (en fra hver partner).

PUSH+ Symposium: en dag på The Ark i Dublin for å samle, samtale og dele ideer og undersøkelser på slutten av prosjektet. 10 plasser totalt.

PUSH+ topics:

HOME – med barn i tankene, hva er «hjem»? Hvordan bygger vi et hjem? Hvem har rett til å definere hva et hjem er? Kan vi gjøre det på egenhånd, eller forutsetter definisjonen av «hjem» et samfunn? Hvem er samfunnene eller myndighetene som gjør det mulig eller forhindrer dette? Er dette noe lokalsamfunnene kan ta seg av, eller er det noe for nasjonale eller føderale myndigheter? Blir barns stemme hørt i diskusjonen og avgjørelsene i disse sakene? Definerer voksne og barn «hjem» ulikt? Gjennom dette temaet vil vi utforske konseptet «hjem» og spørre om «hjem» forutsetter en viss grad av permanenthet framfor et punkt på kartet der du ble født. Om du tilbringer 20 år av oppveksten og utdannelsen i Teheran og deretter bor i Belgia i 20 år, hvor er «hjem»? Hva vil det si å leve i et slags limbo der ingen av stedene er helt «hjem»?

FAILUREGratulerer, du har mislyktes. Hvorfor høres det rart ut å akseptere dette? Hvorfor anser vi fiasko som iboende negativt? Når og hvorfor utviklet samfunnet ideen om fullstendig og evig suksess som normen for menneskelig prestasjon? Og, når og hvorfor la samfunnet det ideelle på alle mennesker som livets standard? Den beste studenten, den beste sønnen, den beste datteren, den beste faren, den beste moren, den beste familien, de beste vennene, den beste læreren, den beste regissøren, den beste kunstneren, bare den beste. PUSH + vil utforske begrepet «failure», hvorfor vi frykter det, hva er dets kunstneriske muligheter og om det lammer vår appetitt for å ta risiko og oppdage oss selv og verden rundt oss.

DIFFERENT BODIES – Den mest grunnleggende «tingen» mennesker har til felles er kroppen. Uansett hvilken kultur du kommer fra, hvilken farge du er, har du en kropp og det har jeg også. Og likevel er kroppen, så vel som sinnet, underlagt mange lag med referanser, betydninger, uttrykk og preferanser. Den «rette» kroppen, funksjonshemmede kroppen, den store, den gamle, den sunne kroppen. Kroppen er hjemmets sinn og nært knyttet til det. Hvis noe skjer med kroppen, påvirker det sinnet og omvendt. Gjennom livet forandrer både kropp og sinn seg i evne og uttrykk. Vi er så vant til den unge, «normale», velutviklede kroppen og sinnet som det ideelle, at det kan være vanskelig å åpne opp for andre uttrykk. At en gammel kropp kan bevege seg på en kunstnerisk interessant måte; at en person med Downs syndrom har et bredt spekter av uttrykk, eller at et barn har muligheten til å reflektere på et dypt nivå gjennom opplevelser og en fysisk tilnærming.

Hvis du vil vite mer om PUSH+, ta kontakt!

PUSH+ er en forlengelse av det foregående EU-prosjektet PUSH som du kan lese mer om her.

Maryam, Jaouad og Pernelle, foto av Geraldine Heaney