Vil du søke SPENN?

126 søknader til SPENN

Klokken 13.00 1. september lukket søknadsportalen til SPENN seg, og det har kommet inn 126 søknader, med samlet søknadssum på over 13 millioner.

I denne runden kunne man søke både støtte til ny produksjon, og til tilrettelegging eller gjenopptakelse.