Vil du søke SPENN?

Trenger du Spenn?

Fredag 31. mars kl. 13.00 er søknadsfristen for SPENN-runden våren 2017. Du kan søke støtte til gjenopptakelse og tilrettelegging av eksisterende produksjoner for turné.

Les mer om retningslinjene og fyll ut søknadskjema her.