Kloden 2

Kloden

Vi ønsker å danne et optimalt grunnlag for etablering av et programmerende scenehus og utforskningssted i Oslo. Et sted der det unge publikummet kan oppleve variert scenekunst av høy kvalitet hver dag gjennom hele året, med forestillinger fra både norske og utenlandske kompanier og kunstnere. Stedet skal samtidig være et kraftsentrum for kunstnerisk og faglig utvikling gjennom kunnskapsformidling, publikumsutvikling og utprøving av ideer.

Gå til Kloden her: www.kloden.no