Styret for Norsk scenekunstbruk AS

Janne Langaas
styreleder

Eirin Gjelsås
styremedlem

Louise Winness Prestgard
styremedlem

Siri Leonardsen
styremedlem

Øyvind Høstaker
varamedlem

Arnhild Staal Pettersen
varamedlem

Eierskap og medlemsforhold

Det er stiftelsen Danse- og teatersentrum som er eier av aksjeselskapet Norsk scenekunstbruk. Stiftelsens styre utgjør generalforsamlingen og velger Scenekunstbrukets styre.

Scenekunstbruket er medlem av Norsk teater- og orkesterforening, Norsk teaterlederforum (ved daglig leder), Norsk publikumsutvikling, ASSITEJ – International Association of Theatre for Children and Young People, IPAY – International Performing Arts for Young Audiences og Kommunikasjonsforeningen.

Norsk Scenekunstbruk AS eier Kloden AS.