INNMELDING AV PRODUKSJONER TIL FYLKESKOMMUNENE

På grunn av stort planleggingsbehov opererer mange fylkeskommuner nå med en frist for innmelding av tilbud fra kunstnere og utøvere.

Nedenfor finner du de frister som gjelder, samt lenke til skjema for innmelding.
Der det ikke er oppgitt en frist, vurderes tilbudene fortløpende.

Fylkeskommune Frist Kommentar
Akershus 15. sep
Aust-Agder 1. nov
Buskerud Ingen
Finnmark 1. nov Tilbud sendes på eget skjema, se www.dksfinnmark.no
Hedmark 1. sept Tilbud sendes på eget skjema: her.
Hordaland 1. okt Tilbud sendes på eget skjema: her.
Møre og Romsdal Ingen Jobber kontinuerlig med aktuelle tilbud fram mot Kulturtorget (alltid i slutten av januar). Alt som skal på turné kommende skoleår høst/vår skal være vist på Kulturtorget.
Nordland 1. nov Tilbud sendes på eget skjema
Nord-Trøndelag 1. nov Tilbud sendes på eget skjema
Oppland 15. okt Tilbud sendes på eget skjema
Oslo 1. nov Åpent for innsending ca. 1.oktober. Tilbud sendes på eget skjema, se www.dks.osloskolen.no under punkt i venstremenyen som heter «For utøver».
Rogaland 1. nov Tilbud sendes på eget skjema
Sogn og Fjordane 15. nov
Sør-Trøndelag 1. nov Tilbud sendes på eget skjema
Telemark 1. okt Tilbud sender på eget skjema
Troms 1. nov Tilbud sendes på eget skjema
Vestfold
Vest- Agder 15.des Tilbud sendes på eget skjema
Østfold 1. sept Tilbud sendes på eget skjema

Denne informasjonene er hentet fra Den kulturelle skolesekken.