Ønsker du å søke opptak i Scenekunstbrukets repertoar?

Ønskes forestillinger vurdert for Scenekunstbrukets repertoar må vi motta informasjon (inkludert nedlastbar Vimeo-/YouTube-link) innen søknadsfristen.

Søknadsfrister våren 2017:
Fredag 10. februar.
Fredag 12. mai.

Scenekunstbruket vurderer alle inkomne forestillinger i samråd med kunstnerisk råd. De er en vurderingsinstans som ved sin rådgivende funksjon skal bidra til å ivareta og styrke kunstnerisk kvalitet og formidlingskvalitet for forestillinger som inngår i Scenekunstbrukets repertoar.

Les mer om kunstnerisk råd og deres retningslinjer her.

Når man er kommet med i vårt repertoar vil man bli synliggjort på vår webside, i tillegg blir det utregnet en forestillingspris som både gruppene og oppdragsgiver plikter å følge ved turné i DKS. Scenekunstbruket har et medlemsnettverk bestående av 18 fylkeskommuner (ikke Oslo). Arrangører i nettverket mottar arrangørstøte, det innebærer at de får refundert deler av de totale utgiftene til forestillinger valgt fra Scenekunstbrukets repertoar. Arrangører kan fritt benytte repertoaroversikten til å velge forestillinger, og de tar selv kontakt med gruppen/utøveren og avtaler turné/oppdrag.

Fyll ut søknadskjema her