Vil du søke SPENN?
,

Vil du søke SPENN?

Nå er søknadsportalen til SPENN åpnet, og i denne runden kan det søkes støtte til både nye produksjoner og til tilrettelegging eller gjenopptakelse.
Søknadsrunde åpnet: PUSH-lab (over)protection
,

To norske kunstnere valgt til neste PUSH-laboratorium

I september arrangeres neste laboratorium i EU-prosjektet PUSH. Tema denne gangen er "(over)beskyttelse", og fra Norge deltar scenekunstner Jarl Flaaten Bjørk og scenograf Ida Grimsgaard.

SCENEKUNSTBRUKET

Scenekunstbruket sørger for at barn og unge i hele landet, uavhengig…
,

EU-prosjekt: T.E.E.N.

Prosjektet T.E.E.N. har et ambisiøst mål skape større interesse for scenekunst blant ungdom i alderen 10–19 år. Hvordan drive publikumsutvikling for ungdom på ikke-kommersielle kunstuttrykk? Hvordan skape et aktivt og kritisk ungdomspublikum for samtidens scenekunst?
,

Kloden

Et sted der det unge publikummet kan oppleve den beste scenekunsten fra Norge og utlandet. Et sted hvor kunstnerne kan utvikle nye prosjekter og inspirere hverandre. Et sted for kritikk, debatt og forskning. Et sted hvor barn og ungdommer kan utforske egne kunstneriske uttrykk.